วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สวัสดีค่ะ 
ชื่อ Saowaruk  Jadoeng  
ชื่อเล่น Nan
เกิด  25  กรกฏาคม  2540
อายุ  17  ปี 
เพศ หญิง
โรงเรียน  Bangbo  witthayakhom 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/5 

ภาพถ่ายของฉัน    คิ  คิ ....